Wekelijks online spreekuur


Wekelijkse online HG spreekuur

 

Ik vind het belangrijk om de kennis die ik heb op een laagdrempelige manier te delen met andere sociaal werkers. Om die reden houd ik iedere woensdagavond van 19.30 tot 20.30 uur een (gratis!) online spreekuur via Zoom/ Teams. De gesprekjes zijn 1-op-1.

Bij het wekelijkse online spreekuur kun je terecht met kleine vragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vragen met betrekking tot:

  • hulpverlenen aan plegers en/ of slachtoffers van huiselijk geweld
  • de meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling
  • Sparren over jouw rol als hulpverlener in een casus

 

Wil je hier een keer aan deelnemen, stuur dan een berichtje naar natascha@vvdl-empowerment.nl en dan stuur ik je een link.

Samen weten we meer dan alleen, dus voel je vrij om dit spreekuur te benutten 😉