Op de website van Rijksoverheid is te lezen dat er ongeveer 200.000 mensen per jaar te maken hebben met ernstig of herhalend huiselijk geweld.

De kans is dus heel groot dat jij, als professional binnen zorg en welzijn, in aanraking komt met plegers en/ of slachtoffers van huiselijk geweld.  Dat kan oa zijn: partnergeweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling.

Het ondersteunen van zowel plegers als slachtoffers van huiselijk geweld vraagt meer van de professional dan de "reguliere" cliënt. Dit komt omdat de aard van problematiek vaak groot en complex is. Daarnaast is er ook het aspect 'veiligheid', waar je je continue van bewust moet zijn. Om die reden is het belangrijk dat je als professional weet wat je moet doen.

 

 

Hier zijn drie aspecten belangrijk:

Kennis -> Wat weet ik over deze problematiek?

Vaardigheden -> Welke 'instrumenten' kan ik hierbij inzetten?

Houding -> Hoe stel ik me op t.o.v. de betrokkenen? 

 

 

Het werken met mensen heeft ook invloed op jezelf. Hoe vaak sta jij daar bij stil? 

 

Wat belangrijk is om je te realiseren is dat je, naast de professional in jou, ook JEZELF meeneemt in het geheel. Het werken met plegers of slachtoffers van huiselijk geweld kan ook veel met jou doen...als mens.

De verhalen en details waarmee je in dergelijke casussen wordt geconfronteerd kunnen heel confronterend en schokkend zijn. Hoe ga je daar mee om? Zorg je goed voor jezelf zowel als professional evenals mens?

 

 

Wat kan ik voor je betekenen?

Uit ervaring weet ik dat het werken met plegers en slachtoffers van huiselijk geweld heel intensief kan zijn en dat goede zorg voor jezelf van groot belang is. Ook zie ik veel collega's die uitgeblust in hun werk staan. 

Tijdens de 1-op- 1 coaching sta JIJ als professional, maar vooral ook JIJ als mens centraal. Met al jouw ervaringen en belevingen.

 

Hoe beter de zorg voor jezelf....Hoe beter jouw zorg voor de ander